Ivóvíz minőség javító beruházás Monostorpályi településen

A kedvezményezett neve Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Monostorpályi Község Önkormányzata
A projekt címe Ivóvíz minőség javító beruházás Monostorpályi településen
A szerződött támogatás összege 553 822 952 Ft
A támogatás mértéke 90 %
A projekt befejezési dátuma 2024.06.24.
A projekt azonosító száma KEHOP-2.1.1-15-2016-00022

A projekt az NFP Nonprofit Kft. és Monostorpályi Község Önkormányzata konzorciumában valósul meg, melynek vezetője az NFP Nonprofit Kft.

Az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló közösségi irányelv teljesítését szolgáló hazai feladatokat az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló kormányrendelet foglalja össze. A rendelet és mellékletei – a vízminőségi ellenőrzés részletes szabályozásán túlmenően – településenként mutatják be a határérték feletti ivóvíz-minőségi paramétereket, illetve tervezett vízminőségi célállapotot kielégítő fejlesztési teendőket.

A fenti célok elérése érdekében Magyarország ivóvízminőség-javító programot dolgozott ki először országos, majd régiós szinten.

Azokban az esetekben, ahol a szolgáltatott víz minőségének paraméterei nem felelnek a derogációs megállapodásban érintett paramétereknek és a szolgáltatott víz minősége egyéb paraméterek tekintetében sem felel meg a Kormányrendeletben előírt vízminőségi határértékeknek, ott a fejlesztések eredményeként létrehozott, új műszaki megoldásoknak az összes, határérték feletti paraméter tekintetében a megfelelő szolgáltatott vízminőséget szükséges produkálnia. Az érintett település esetében teljes vízminőség-javítást fog eredményezni a beruházás megvalósulása.

Fejlesztési igény

Az ivóvízminőségre vonatkozó követelmények új feladatokat róttak azon településekre, ahol az egészségre ártalmas vízminőségi komponensek a határérték felett fordultak elő. A kormányrendelet 2009.01.01-én hatályos változata szerint Monostorpályi települése rendelkezik a komponensek valamelyikének határérték feletti előfordulásával a szolgáltatott ivóvízben.

A szolgáltatott víz vízminőségét egyidejűleg több tényező befolyásolja. E tényezők sorában kiemelkedő jelentőség van a kitermelt víz minőségének és a vízkezelési technológiák meglétének, működésének, de a helyzetértékelés során szem előtt kell tartani az elosztó-hálózatok állapotával kapcsolatos kérdéseket és a felmerülő rekonstrukciós igényeket is.

A rekonstrukciós feladatokhoz kapcsolódóan műszaki jellegű igényként is, de a költség-hatékonyság növelésének igényénél is sajátos, és jelentős területként jelölhetők meg az értékesítési vesztség csökkentésével kapcsolatos elvárások.

Nem megfelelő vízminőségi komponensek:

A Kormányrendeletben foglalt, az ivóvíz minőségére és vizsgálatának rendjére vonatkozó előírások alapján a szolgáltatott ivóvíz minősége:

- vas, mangán, ammónium és arzén tekintetében kifogásolt.

Fentiek alapján a MONOSTORPÁLYI vízmű telep önálló fejlesztésekor olyan vízminőség javító beavatkozást (ivóvíz kezelési technológia telepítést) kell megvalósítani, amely együttesen csökkenti le a vonatkozó határérték alá a vasat, a mangánt, az ammóniumot és az arzént.

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Monostorpályi település. A projekt megvalósításával hozzájárul Magyarország Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségének megfelelően, a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásához.

A projektet Monostorpályi Község Önkormányzata és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciuma fogja megvalósítani legkésőbb 2024.06.24.-ig.

A projekt támogatási összege: 553 822 952 Ft.

Feltöltés alatt

Monostorpályi Község Önkormányzata

Telefonszám: 52/393-014

FAX: 52/599-200

Cím: 4275 Monostorpályi, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.

Feltöltés alatt