<< Vissza a hírekhez


Kezdőlap >> Hírek >> Pályázati kiírás

Pályázati kiírás

2021-02-05 14:37:07

Pályázati kiírás

Monostorpályi Község Önkormányzatának Polgármestere

1/2021. (II.03.)

Polgármesteri határozat

 

Monostorpályi Község Önkormányzat Polgármestere (4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1.) a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Gondozási Központ és Községi Könyvtár

 (4275 Monostorpályi, Kossuth utca 50.)

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör (beosztás) betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre 2021. április 1. napjától 2026. március 31. napjáig szól.

 

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4275 Monostorpályi, Kossuth utca 50.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény színvonala szakmai munkájának, hatékony gazdálkodásának vezetése, szervezése, irányítása, ellenőrzése. Az intézmény feletti munkáltatói jogkör gyakorlása. Az intézmény által ellátott alapfeladatok: étkeztetés és szakellátás: idősek bentlakásos ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, vagy egyetem, az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. mellékletének 8.2. pontjában meghatározott felsőfokú képesítés,
 • a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a köznevelés területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 • büntetlen előélet
 • nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás alatt
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló szakterületen szerzett vezetői gyakorlat – Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
 • szociális szakvizsga,
 • gazdasági és pénzügyi ismeretek.

 

Elvárt kompetenciák:

 • Szervezőkészség,
 • Együttműködő képesség,
 • Tárgyalóképesség.

 

A pályázathoz csatolni kell:

 • a pályázó szakmai önéletrajzát,
 • felsőfokú képesítést (végzettséget) igazoló okirat másolatát,
 • szakmai gyakorlat igazolása,
 • a pályázó büntetlen előéletét igazoló 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó programot,
 • nyilatkozat arról, hogy a megbízást követő két éven belül vállalja a szociális szakvizsga letételét,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik,
 • nyilatkozat arról, hogy a cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt nem áll,
 • nyilatkozat arról, hogy a vagyonnyilatkozat – tételi eljárás lefolytatását vállalja,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását az önkormányzat nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.

 

A munkakör (beosztás) betölthetőségének időpontja: 2021. április 1.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 16. 

 

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető Szabó József polgármestertől a 06-20/9621230-as telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja és helye:

A pályázatot postai úton kell benyújtani Monostorpályi Község Önkormányzat Polgármestere részére (4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

 

A pályázat elbírálásának módja és rendje:

A pályázatokat a pályázat előkészítője által esetenként összehívott eseti bizottság véleményezi, amennyiben a Kormány által a 478/2020. (XI.3.) kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetésre kerül, valamint a kinevezésről, a magasabb vezetői megbízásról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-Testülete dönt ebben az esetben. A veszélyhelyzet fennállása alatt a a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§  (4) bekezdése értelmében a polgármester dönt, eseti bizottság véleményének meghallgatása nélkül.

 

Monostorpályi Község Önkormányzat Polgármestere fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.

 

A pályázat elbírálásának határideje:           2021. március 31. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Monostorpályi Község Önkormányzat a honlapja: www.monostorpalyi.hu – 2021. február 04.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálás időpontja: 2021. február 09.

 

Monostorpályi, 2021. február 03. 

 

Tisztelettel:

 

Szabó József

                                                                        Polgármester
Megosztás közösségi oldalakon

Pályázatok


SZÉCHENYI 2020
  MAGYAR FALU PROGRAM
  Facebook oldalunk
  Belépés/Regisztráció
  Facebook connect Belépés Facebookkal

  Regisztráció helyett egyszerű belépés!
  A lenti gombra kattintva beléphetsz a Facebook profilod segítségével weboldalunkra.

  Tovább a profil oldalamra

  Facebook kilépés!
  A lenti gombra kattintva kilépsz a Facebook profilodból.

  Kiadványaink
  Programok
  YouTube csatorna
  Monostorpályi szennyvizelvezetés fejlesztése