Kezdőlap >> INFORMÁCIÓK >>  Látványosságok

Látványosságok

Látványosságok

Monostorpályi természeti értékei:

A természeti látványosságok közül különösen a hat hektáros védett feketefenyves erdő érdemel említést, melynek területén értékes és ritka lágyszárú növényfajok, valamint gazdag rovarállomány is fellelhetők. 

A Hortobágyi Nemzeti Park minősítése alapján 300 ha természetileg védett terület is található.

Néhány jellemző növény-, és állatfaj:

Növények: agár kosbor, pusztai csenkesz, borjúpázsit, kék perje, sárga nőszirom, enyves mécsvirág, fehér erdei szellőrózsa, magyar kökörcsin, stb.


Madarak: gyurgyalag, füsti és parti fecske, búbos vöcsök, bíbic, fehér gólya, szürke gém, stb.


Emlősök: róka, mezei nyúl, őz, görény, stb.
A terület rovarvilága is értékes és számottevő. Pl. termesz hangyaboly, (csíkgáti tölgyes)


A kirándulni vágyó természetet szerető ember a község északi részén megtalálja azt, amire vágyik,- a csendet, ős-természetet,  és a ritka növény és állatvilágot.
 

Monostorpályi épített értékei:

"Tubus" magtárak

Fotó: Bács Levi

Monostorpályi település legmeghatározóbb műemléke a három épületből álló, több emeletes gabonatároló, az 1826-ban épült „tubus” magtár.

A három épületből kettő tubus alakú, galambdúc formájú, a harmadik pedig egy fekvő, háromszintes épület. A tubusba lóvontatás segítségével, csigás kötélen húztak fel a gabonát. Az épületben eltolt, kereszthuzatos szellőztető rendszerrel szárítottak a terményt. A régi öregek futarának, lisztcserélőnek is hívták. Az önkormányzat 1992-ben megvásárolta az épületegyüttest és az Országos Műemléki Hivatallal közösen felújította. Az épületekben 2019-ben helytörténeti kiállítás kapott helyet.


Református templom:

Fotó: Bács Levi


A jelenlegi templom helyén egy, az Ákos nemzetséghez tartozó monostor állt, melyet Keresztelő Szt. János tiszteletére építettek.
A monostor az 1234. évi premontrei kolostorjegyzékben szerepel. A monostoralapítás pontos idejét ugyan nem tudni, de az bizonyos, hogy a tatárjárás előtt (1241) a monostor mellett már állt a román stílusban épített, kéttornyú templom, Szent Pál tiszteletére. A templomot a török világ pusztításai nem kerülték el, de a romokat 1740 körül egy tűzvész végleg elpusztította. A templomot végül 1786 körül kezdték újjáépíteni.
A templom tornya 22 méter magas. A toronyban 3 harang található. 

 

 

Váry harang:

Fotó: Bács Levi


Váry O. Árpád honvéd hadnagy az I. Világháborúban halt hősi halált, az ő emlékére készült el az eredeti „Váry harang”.
A harang 220 kg súlyú és harangbronzból készült. Felirata a következő: 

„MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG AZ ÚR DICSŐSÉGÉRE KÉSZÍTTETTÉK VÁRY O. ISTVÁN ÉS NEJE SZ. LÉTAI ZSÓFIA VÁRY O. JÁNOS ÉS CSALÁDJA VÁRY O. JÚLIA FÉRJEZETT MÁLNÁSSY LAJOSNÉ AZ 1914-18 IKI VILÁGHÁBORÚBAN HŐSI HALÁLT HALT VÁRY O. ÁRPÁD HONVÉD HADNAGY EMLÉKÉRE AZ 1923 IK ÉVBEN ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ BUDAPESTEN”.

A harang 2018-ban megrepedt, így elvesztette a hangját. Egy aranykoszorús harangöntő vállalta el az új harang készítését. Az elkészült „új Váry harang” 215 kg súlyú, C-hangú, tradicionális boronzból készült (22%-a angolon és 78%-a vörösréz). 

A harang az eredeti feliratot kapta a családi címerrel együtt, a következő kiegészítéssel: 

„ÚJRAÖNTÖTTE GOMBOS MIKLÓS HARANGÖNTŐ MESTER ÉS FIA FERENC ŐRBOTTYÁNBAN 2019-BEN”.  

A régi harang pedig a Református templom kertjében, a templom mellett került kiállításra.

 

Szabolcska pad:

Fotó: Bács Levi

Szabolcska Mihály 1884 pünkösdjén a Debreceni Református Kollégium legátusaként szolgált Monostorpályiban. 1893 május 24-én, a Monostorpályi Református templomban kötött házasságot Kun Erzsébet 20 éves hajadonnal. Szabolcska Mihály Debrecenben végezte a teológiát, majd 1890-től két éven át Genfben és Párizsban tanult. 1891-ben tűnt fel a Fővárosi Lapokban négy versével. 1892-től marosfelfalusi, 1899 és 1928 között temesvári református lelkész volt. 1899-ben a Kisfaludy Társaság tagja lett. 1922 és 1924 között az Országos Magyar Párt egyik alelnöki tisztségét is viselte, versei a Képes Futárban jelentek meg. 

Publikált a két világháború közt Kolozsvárt újra megjelent Kis Tükör című folyóiratban is. 1928-tól Budapesten élt, mint a Magyar Tudományos Akadémia tisztviselője és a Kisfaludy Társaság titkára. Verseit több nyelvre lefordították.

A két világháború között a Gyülekezetben „Szabolcska Dalkör” működött. Az 1936-ból való hímzett zászlójuk ma is látható a templomban. 

2014-ben Szabolcska Mihály emlékére a templom mellett „Szabolcska emlékpad” készült. A mögötte felállított emléktáblán a következő felirat olvasható: 

A.D.
2014
EMLÉKEZTETŐ
1890-ben itt „üldögélt”
SZABOLCSKA MIHÁLY
1862-1930
a hagyomány szerint és itt írogatta verseit a szép papleányhoz KUN ERZSÉBETHEZ
Tamássy Géza
tiszti főorvos
1967

 

Thuolt sír:

Fotó: Bács Levi

Thuolt Istvánt 1848. november 24‑én az Ihász Dániel őrnagy parancsnoksága alatt álló 55. zászlóaljhoz nevezték ki főhadnagynak. Ihász Dániellel együtt Bem seregében küzdötték végig a szabadságharcot. Ihász Dániel őrnagy később a leghűségesebb társa lett Kossuth Lajosnak az emigrációban.

Thuolt és családja 1852. október 26-án indult Angliából az új világba, Amerikába, ahol jól jövedelmező lovardát alapított. Kossuth kívánságára 1867-ben még is hazatért, és Monostorpályiban telepedett le. Hazatérése után országgyűlési képviselő lett. Községünkben a gróf Zichy család kúriájában laktak. Ezután Monostorpályi az emigrációban élő Kossuth híveinek találkozóhelye lett.

Thuolt István köztiszteletben álló emberként élt a faluban és itt is halt meg 1893-ban, 67 éves korában.

Az 1962-ben lebontásra ítélt sírbolt felirata szerint az 1848/49-es szabadságharc századosának nyughelye volt. A sírbolt maradványait 1991. március 15-re sikerült helyreállítani Az helyi általanos iskola azóta viseli Thuolt István nevét.

 

Fotók: Bács Levi

Forrás: 

- Dr. Bodnár László: A 275 éve újjátelepült Monostorpályi

- Monostorpályi Református Egyház, Ifj. Karcza Sándor lelkipásztor

 

Megosztás közösségi oldalakon
MAGYAR FALU PROGRAM
Facebook oldalunk
Belépés/Regisztráció
Facebook connect Belépés Facebookkal

Regisztráció helyett egyszerű belépés!
A lenti gombra kattintva beléphetsz a Facebook profilod segítségével weboldalunkra.

Tovább a profil oldalamra

Facebook kilépés!
A lenti gombra kattintva kilépsz a Facebook profilodból.

Kiadványaink
Monostorpályi szennyvizelvezetés fejlesztése