Kezdőlap >> KÉPVISELŐ-TESTÜLET >> Előterjesztések >>  2014. évi előterjesztések

2014. évi előterjesztések

2014. évi előterjesztések

2014.02.04. KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉS

MEGHÍVÓ 2014.02.04. KT

MEGHÍVÓ 2014.02.04. PB 

I. NAPIRENDI PONT - 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET  ELŐTERJ.

I. NAPIRENDI PONT - 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

I. NAPIRENDI PONT - 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁBLÁK

I. NAPIRENDI PONT - KÖLSÉGVETÉSI SOROK MAGYARÁZATA.

I. NAPIRENDI PONT - ADÓSSÁGOT KEL. ÜGYLETEKBŐL SZÁRM. FIZETÉSI KÖT. ELŐTERJ..

I. NAPIRENDI PONT - 2014. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS JÓVÁHAGYÁSA 

I. NAPIRENDI PONT - 13. SZ. MELLÉKLET - NEM KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSIA 

I. NAPIRENDI PONT - RENDELET 11. SZ. MELLÉKLETE

I. NAPIRENDI PONT - KÖZÉPTÁVÚ TERVEZÉS 

I. NAPIRENDI PONT - PÉNZMARADVÁNYOK 2013 


2014.02.27. KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉS

MEGHÍVÓ 2014.02.27. KT

MEGHÍVÓ 2014.02.27. PB 

I. NAPIRENDI PONT - 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS.

I. NAPIRENDI PONT - 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁBLÁK

I. NAPIRENDI PONT - 2014. ÉVI KÖLSÉGVETÉSI RENDELET

I. NAPIRENDI PONT - PÉNZMARADVÁNY 2013 

I. NAPIRENDI PONT - 2014. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS JÓVÁHAGYÁSA

I. NAPIRENDI PONT - 13. SZ. MELLÉKLET - NEM KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSIA 

I. NAPIRENDI PONT - RENDELET 11. SZ. MELLÉKLETE

II. NAPIRENDI PONT - 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÓDOSÍTÁS
..

II. NAPIRENDI PONT - 2013. ÉVI KÖLTSÉGV ETÉSI TÁBLÁK
.

II. NAPIRENDI PONT - ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

III. NAPIRENDI PONT - SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

III. NAPIRENDI PONT - SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA

IV. NAPIRENDI PONT - VÁGÓ ANDRÁSNÉ KÉRELMÉNEK ELBÍRÁLÁSA

IV. NAPIRENDI PONT - MELLÉKLET

IV. NAPIRENDI PONT - MELLÉKLET II. 

V. NAPIRENDI PONT - HMB ÖNK.-OK VÍZMŰ ZRT.-VEL KAPCS. BÉLETI DÍJRÓL ISM. DÖNTÉS

V. NAPIRENDI PONT - MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSE

V. NAPIRENDI PONT - KÉPVISELŐ TESTÜLET HATÁROZATA

VI. NAPIRENDI PONT - ADÓSSÁGKONSZ RÉSZT NEM VETT TEL ÖNK FEJL TÁM PÁLY. BEADÁAS

VI. NAPIRENDI PONT - A BELÜGYMINISZTER RENDELETE

VI. NAPIRENDI PONT - SZÖVETKEZET ALAPÍTÁSÁRÓL TÁJÉKOZTATÁS ELŐTERJESZTÉS

VII. NAPIRENDI PONT - 2006. ÉVI X. TÖRVÉNY A SZÖVETKEZETEKRŐL

VII. NAPIRENDI PONT -BOCSKAY ALAPSZABÁLY

VII. NAPIRENDI PONT - BOCSKAY JÓZSEF ÖNÉLETRAJZ

VIII. NAPIRENDI PONT - HATÁROZAT - TERVEZET

.2014.03.27. KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉS

MEGHÍVÓ 2014.03.27. KT

MEGHÍVÓ 2014.03.27. PB 

II. NAPIRENDI PONT - RENDELET ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

II. NAPIRENDI PONT - ÉTKEZTETÉSRŐL,IGÉNYBEVÉTELÉRT FIZ. INT. TÉR. DÍJAKRÓL RMÓD

II. NAPIRENDI PONT - ISKOLÁS GYEREKEK TÉRÍTÉSI DÍJAI 

II. NAPIRENDI PONT - ÓVODÁS, BÖLCSŐDÉS GYEREKEK TÉRÍTÉSI DÍJAI 

II. NAPIRENDI PONT - ALKALMAZOTTAK, VENDÉGEBÉD DÍJAI

III. NAPIRENDI PONT - A PÉNZBELI ÉS TERM NYÚJTOTT SZOC. ELL. HELYI SZAB. R. ELŐTERJ.

III. NAPIRENDI PONT - A PÉNZBELI ÉS TERM NYÚJTOTT SZOC. ELL. HELYI SZAB. R. TERV.

III. NAPIRENDI PONT . TÉRÍTÉSI DÍJ SZÁMÍTÁS 

IV. NAPIRENDI PONT - 2014. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV ELFOGADÁSA ELŐTERJESZTÉS

IV. NAPIRENDI PONT - 2014. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV 

.2014.04.30. KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉS

MEGHÍVÓ 2014.04.30. KT

MEGHÍVÓ 2014.04.30. PB 

I. NAPIRENDI PONT - 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓD.

I. NAPIRENDI PONT 11. SZÁMÚ MELLÉKLET 

I. NAPIRENDI PONT 13. SZÁMÚ MELLÉKLET 

I. NAPIRENDI PONT - 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁBLÁK 

II. NAPIRENDI PONT - 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ELFOGADÁSA ELŐTERJESZTÉS 

II. NAPIRENDI PONT - 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ELFOGADÁSA RENDELET 

II. NAPIRENDI PONT - 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS TÁBLÁK

II. NAPIRENDI PONT 11. SZÁMÚ MELLÉKLET

II. NAPIRENDI PONT 13. SZÁMÚ MELLÉKLET 

II. NAPIRENDI PONT 14. SZÁMÚ MELLÉKLET 

II. NAPIRENDI PONT 15. SZÁMÚ MELLÉKLET 

II. NAPIRENDI PONT 16. SZÁMÚ MELLÉKLET 

III. NAPIRENDI PONT - DÖNTÉS NYÁRI GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL ELŐTERJESZTÉS

III. NAPIRENDI PONT -NYÁRI GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL RENDELET

IV. NAPIRENDI PONT -GELLÉRT LÁSZLÓNÉ LEMONDÁSA ELŐTERJESZTÉS

IV. NAPIRENDI PONT -GELLÉRT LÁSZLÓNÉ LEMONDÁSA .

V. NAPIRENDI PONT - ÉRMELLÉKI VIDÉKFEJL. NONPROFIT KFT. JOGUTÓD NÉLKÜLI MEGSZÜNT.

V. NAPIRENDI PONT - ÉRMELLÉKI VIDÉKFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT. MEGHÍVÓ 

VI. NAPIRENDI PONT - GONDOZÁSI KÖZSÉG ÉS KÖZSÉG KÖYVTÁR 2013. ÉVES BESZÁMOLÓ.

.2014.05.29. KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉS

MEGHÍVÓ 2014.05.29. KT

MEGHÍVÓ 2014.05.29. PB 

MEGHÍVÓ 2014.05.29. FB 

I.NAPIRENDI PONT - SZOCIÁLIS SZOLG.TERVEZÉSI KONCEPCIÓ ELFOGADÁSA ELŐTERJ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

II. NAPIRENDI PONT - HULLADÉK GYŰJTÉSÉRE ENG. MEGKÉRÉSE, SZEMÉTSZÁLLÍTÁS.

II. NAPIRENDI PONT - 439/2012. (XII. 29.) KORMÁNYRENDELET 

II. NAPIRENDI PONT - 2012.ÉVI CLXXXV TÖRVÉNY A HULLADÉKRÓL 

II. NAPIRENDI PONT - KUKÁSAUTÓ 

II. NAPIRENDI PONT - KUKÁSAUTÓ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS TERVEZET 

II. NAPIRENDI PONT - KUKÁSAUTÓ FORGALMI ENGEDÉLY

III. NAPIRENDI PONT - M.F.Ü. KFT. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 

III. NAPIRENDI PONT - M.F.Ü. KFT. BESZÁMOLÓJÁHOZ FELJEGYZÉS.

FEDLAP - M.F.Ü. KFT. 

M.F.Ü. KFT MÉRLEG

M.F.Ü. KFT. EREDMÉNYKIMUTATÁS

M.F.Ü. KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

IV. NAPIRENDI PONT - DEBRECENI KATASZTRÓFAV. KIRENDELTSÉG 2013.ÉVI BESZÁM. ELFOG

IV. NAPIRENDI PONT - DEBRECENI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG 2013.ÉVI BESZ.

V. NAPIRENDI PONT - ÖNK. GYERMEKJÓLÉTI ÉS VÉDELMI FELADATAI ELL 2013. ÉVI ÉRTÉKELÉSE

ALFÖLDVÍZ TÁJÉKOZTATÁS

.2014.07.03. KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉS

MEGHÍVÓ 2014.07.03. KT 

MEGHÍVÓ 2014.07.03. PB

1. NAPIRENDI PONT - AZ ÖNK. ÁLTAL ÁLLAMHÁZT. KÍVÜLRE NYÚJTOTT TÁM. REND. ELŐTERJ.

1. NAPIRENDI PONT - AZ ÖNK. ÁLTAL ÁLLAMHÁZT. KÍVÜLRE NYÚJTOTT TÁM. RENDELET

2. NAPIRENDI PONT - MON. POLGÁRŐR KULTURÁLIS EGYESÜLET R. KÖLCSÖN NYÚJTÁSA ELŐT..

2. NAPIRENDI PONT - MON. POLGÁRŐR KULTURÁLIS EGYESÜLET RÉSZÉRE KÖLCSÖNKÉRELEM.

2. NAPIRENDI PONT - MON. POLGÁRŐR KULTURÁLIS EGYESÜLET RÉSZÉRE KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

2. NAPIRENDI PONT - MELLÉKLET

3. NAPIRENDI PONT - BÉRELTI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA ELŐTERJESZTÉS

3. NAPIRENDI PONT - BÉRLETI SZERZŐDÉS 

3. NAPIRENDI PONT - BÉRELT TERÜLET A KOLÓ ISKOLÁBAN 

3. NAPIRENDI PONT - CÍMER, ZÁSZLÓ ÉS HASZNÁLATUKRÓL RENDELET (TÁJÉKOZTATÁS) 

.2014.08.28. KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉS

MEGHÍVÓ 2014.08.28. KT

I. NAPIRENDI PONT - MONOSTORPÁLYI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG TAGJAINAK MEGVÁL

II. NAPIRENDI PONT - KÖZTERÜLET ELNEVEZÉSRŐL, HÁZSZÁM MEGÁLLAPÍTÁS SZAB. ELŐTERJ.

II. NAPIRENDI PONT - KÖZTERÜLET ELNEVEZÉSRŐL, HÁZSZÁM MEGÁLLAPÍTÁS SZAB. RENDELET

III. NAPIRENDI PONT - ÖNK. KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 9/2014. (II. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA

.2014.08.28. KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉS

MEGHÍVÓ 2014.08.28. KT 

I. NAPIRENDI PONT - MON. HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG TAGJAINAK MEGVÁL. ELŐTERJ.

II. NAPIRENDI PONT - KÖZTERÜLET ELNEVEZÉSRŐL, HÁZSZÁM MEGÁLLAPÍTÁS SZAB. ELŐTERJ..

II. NAPIRENDI PONT - KÖZTERÜLET ELNEVEZÉSRŐL, HÁZSZÁM MEGÁLLAPÍTÁS SZAB. RENDELET

III. NAPIRENDI PONT - ÖNK. KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 9/2014. (II. 27.) SZÁMÚ HATÁROZAT

.2014.09.15. KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉS

MEGHÍVÓ 2014.09.15. KT

MEGHÍVÓ 2014.09.15. PB 

1. NAPIRENDI PONT - NEM KÖTELEZŐ FELADATOK 2014

1. NAPIRENDI PONT - KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS 2014. I. FÉLÉV

1. NAPIRENDI PONT - KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS 2014. I. FÉLÉV MÓD. ELŐIR.

1. NAPIRENDI PONT - 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS RENDELET ELŐTERJ. 

1. NAPIRENDI PONT - 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS RENDELET ELŐTERJ

2. NAPIRENDI PONT - ÖNK. ÉS INZÉZMÉNYEI 2014. I. FÉLÉVI GAZD. HELYZETÉRŐL 

2. NAPIRENDI PONT - 2014. I. FÉLÉVES TELJESÍTÉS

2. NAPIRENDI PONT - ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET

3. NAPIRENDI PONT - SZOCIÁLIS RENDELET MÓDOSÍTÁSA ELŐTERJ

3. NAPIRENDI PONT -SZOCIÁLIS RENDELET MÓDOSÍTÁSA

4. NAPIRENDI PONT -BURSA ELŐTERJESZTÉS 

5. NAPIRENDI PONT - VENDÉGEBÉD KISZÁLLÍTÁSÁNAK DÍJÁRÓL ELŐTERJ.

6 . NAPIRENDI PONT - tÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL ELŐTERJESZTÉS

6. NAPIRENDI PONT - TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL RENDELET

7. NAPIRENDI PONT - ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSRÓL ELŐTERJ.

7. NAPIRENDI PONT - ÖNK. TÁMOGATÁSRÓL ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE

7. NAPIRENDI PONT - ÓVODAVEZETŐ VEZ. PÓTLÉK MEGHATÁROZÁSA ELŐTERJ.

.2014.10.20. KÉPVISELŐ TESTÜLET ALAKULÓ ÜLÉSE

MEGHÍVÓ 2014.10.20. KT 

1. NAPIRENDI PONT - A 2014.10.12-I VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEKRŐL

2. NAPIRENDI PONT - HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ESKÜTÉTELE

3. NAPIRENDI PONT - POLGÁRMESTER ESKÜTÉTELE 

A POLGÁRMESTER, AZ ÖNK. KÉPVISELŐK ESKÜJÉNEK SZÖVEGE

4. NAPIRENDI PONT - AZ ALPOLGÁRMESTER MEGVÁLSZTÁSA ÉS ESKÜTÉTELE

4. NAPIRENDI PONT - JEGYZŐKÖNYV A TITKOS SZAVAZÁSRÓL

4. NAPIRENDI PONT - SZAVAZÓLAP 

5. NAPIRENDI PONT - PB MEGVÁLASZTÁSA, NEM ÖNK. TAGOK ESKÜTÉTELE

6. NAPIRENDI PONT - A POLGÁRMESTER ILLETMÉNYÉNEK ÉS KÖLTSÉGTÉR. MEGÁLLAPÍTÁSA 

7. NAPIRENDI PONT - AZ ALPOLGÁRMESTER TISZTELETDÍJÁNAK ÉS KÖLTSÉGTÉR. MEGÁLL..

8. NAPIRENDI PONT - SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FELÜLVIZSGÁLATA 

8. NAPIRENDI PONT - SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERVZET 

TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL KAPCSOLATBAN

VAGYONNYILATKOZAT

2014.10.30. KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉS

MEGHÍVÓ 2014.10.30. KT

1. NAPIRENDI PONT - SZOCIÁLIS TÜZIFA TÁMOGATÁS RENDELET ELŐTERJ.

1. NAPIRENDI PONT - SZOCIÁLIS TÜZIFA TÁMOGATÁS RENDELET 

1. NAPIRENDI PONT - 46/2014. (IX. 25.) BM RENDELET .

1. NAPIRENDI PONT - SZOCIÁLIS TÜZELŐANYAG DÖNTÉS 

2. NAPIRENDI PONT - MONOSTORPÁLYIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY .

2014.11.06. KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉS

MEGHÍVÓ 2014.11.06. KT 

1. NAPIRENDI PONT - VÍZKÖZMŰVEK ÁTADÁSA, KAPCSOLÓDÓ FELADATOK ELŐTERJ. 

2014.12.22. KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉS

MEGHÍVÓ 2014.12.22. KT

3. NAPIRENDI PONT - MONOSTORPÁLYI HULLADÉKREND. TERVEZET 

4. NAPIRENDI PONT - HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI SZERZŐDÉS 

5. NAPIRENDI PONT - KÉPVISELŐI TISZTELETDÍJ MEGÁLL. DÖNTÉS MEGHOZATALA ELŐTERJ 

5. NAPIRENDI PONT - KÉPVISELŐI BEADVÁNY 


2015.02.16. KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉS

MEGHÍVÓ 2015.02.16. KT 

MEGHÍVÓ 2015.02.16. PB 

1. NAPIREDNI PONT - 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJ.

1. NAPIREDNI PONT - 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET 

1. NAPIREDNI PONT - KÖLTSÉGVETÉSI SOROK MAGYARÁZATA 

1. NAPIREDNI PONT - 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁBLÁK (ÖSSZEFÉSÜLT)

1. NAPIREDNI PONT - ELEMI KÖLTSÉGVETÉS JÓVÁHAGYÁSA 

1. NAPIREDNI PONT - VAGYONNYIL. LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE ELŐTERJ.

1. NAPIREDNI PONT - 11. SZÁMÚ MELLÉKLET .

1. NAPIREDNI PONT - 13. SZ. MELLÉKLET NEM KÖT. FELADATOK KIADÁSAI 

1. NAPIREDNI PONT - PÉNZMARADVÁNY 2013. 

1. NAPIREDNI PONT - KÖZÉPTÁVÚ AJÁNDÉK 1. SZ. MELLÉKLETE .

1. NAPIREDNI PONT - ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYF.-BŐL SZÁRM. FIZ KÖT. ELŐTERJ

2. NAPIREDNI PONT - HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS 

Megosztás közösségi oldalakon
MAGYAR FALU PROGRAM
Facebook oldalunk
Belépés/Regisztráció
Facebook connect Belépés Facebookkal

Regisztráció helyett egyszerű belépés!
A lenti gombra kattintva beléphetsz a Facebook profilod segítségével weboldalunkra.

Tovább a profil oldalamra

Facebook kilépés!
A lenti gombra kattintva kilépsz a Facebook profilodból.

Kiadványaink
Monostorpályi szennyvizelvezetés fejlesztése